Sloboda a Solidarita NIKITA SLOVÁK: ČAVES Tak nad Gabčíkovom opäť zaveje vlajka s kosákom a kladivom. Treba všetky továrne znárodniť a rozdať ľuďom, samozrejme, nie všetkým, ale niektorým, lebo veď všetci by si to ani neužili. A čo sa týka medzinárodných súdov a arbitráží, môže nás zastupovať náš premiér. Síce doteraz prehral všetko, ale niekde sa to naučiť musí. Trochu blbo sa to vysvetľuje nádejným investorom, že im to tu môžeme pekne-krásne všetko zobrať, ale keď to dokázali vo Venezuele, pôjde to aj tu. Veď čo všetko už táto vláda nedokázala. Hráme ruskú ligu v hokeji, najstaršie vlaky v Európe máme zadarmo, zo zahraničia chceme draftovať našich vedcov, v nemocniciach máme v dozorných radách kotolníkov a raperov a živnostníci, nepriatelia pracovitého národa sa pomaly vracajú do náručia pracovných úradov. Dúfam, že už na jar budem môcť povedať nášmu Venezuelou šmrncnutému premiérovi na rozlúčku: Robo, Čaves!
Páči sa 212 ľuďom,
komentárov: 23
Sloboda a Solidarita AJ NÁM LEZÚ NIEKTORÉ BILLBOARDY NA NERVY, ALE... Voliči Smeru billboardy nepotrebujú. Ich informačné potreby sú plne uspokojené médiami. Preto je antibillboardová kampaň skvelým predvolebným ťahom. Ako však vyvážiť tú obrovskú prevahu informácií o vládnej strane oproti tým politikom, ktorí by možno tiež radi niečo povedali?
Zmajkovičovej billboardy
Páči sa 20 ľuďom,
komentárov: 11
Billboardy (všetky)

Vnútro a obrana

TÍMLÍDER

LG.jpg Mgr. Ľubomír Galko

Vyštudoval teoretickú kybernetiku, matematickú informatiku a teóriu systémov na Matematicko-Fyzikálnej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Po štúdiách pracoval najprv ako programátor a neskôr ako programátor-analytik. Potom podnikal v oblasti veľkoobchodu, maloobchodu a tvorbe softvérových aplikácií. Neskôr zastával manažérske pozície vo viacerých medzinárodných aj slovenských spoločnostiach pôsobiacich v oblasti veľkoobchodu a maloobchodu. Vo vláde Ivety Radičovej bol ministrom obrany SR. Od roku 2011 je poslancom Národnej rady SR. Ovláda angličtinu a ruštinu.

Zaručenie obrany Slovenskej republiky a bezpečnosti jej obyvateľov je jednou zo základných funkcií štátu. Dobré fungovanie, prosperita a rozvoj spoločnosti sú možné len v stabilnom a mierovom prostredí. Je preto nevyhnutné disponovať kvalitnými, modernými a adekvátne vycvičenými ozbrojenými silami, ktoré zaručia primeranú mieru odstrašenia a zároveň budú dostatočným príspevkom do obranných mechanizmov, ktorých je Slovenská republika členom. Nevyhnutnou podmienkou na dosiahnutie tohto zámeru je efektívne a transparentné využívanie všetkých finančných prostriedkov, ktoré sú určené na obranu štátu. Peniaze musia končiť predovšetkým u vojakov. Naším hlavným záujmom bude stabilné a transparentné financovanie rozvoja ozbrojených síl.

Kolektívny obranný potenciál NATO a Spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky EÚ považujeme za základ zaručenia bezpečnosti a obranyschopnosti Slovenskej republiky. Zasadíme sa za ich posilňovanie v súlade s princípmi solidarity a spravodlivého delenia sa o riziká a náklady všetkými členskými štátmi oboch organizácií. Máme záujem na zachovaní silného transatlantického spojenectva medzi USA a Európou a zastavení prehlbovania rozdielov v ich vojenských spôsobilostiach.

Transformácia ozbrojených síl

Budeme pokračovať v transformácii ozbrojených síl na moderné, mobilné a efektívne sily, schopné zaistiť bezpečnosť Slovenska, ako aj adekvátne prispievať do zahraničných operácií medzinárodného krízového manažmentu. Pri budovaní a modernizácii ozbrojených síl sa prioritne zameriame na jednotky, ktoré umožňujú plniť medzinárodné záväzky SR a úlohy obrany štátu v rámci kolektívnej obrany.

Presadíme postupnú, ale širokú modernizáciu prebiehajúcu po organických celkoch ozbrojených síl, pričom sa vyhneme nekonzistentným nákupom vojenskej techniky. Pri obstarávaní techniky budeme klásť dôraz na dodržiavanie zásad transparentnosti, otvorenosti a efektívnosti.

V rámci zefektívňovania fungovania rezortu obrany sa zameriame na prehodnotenie rozsahu potrebnej infraštruktúry. Budeme presadzovať odpredanie a darovanie všetkých nepotrebných objektov a zariadení, ktoré odčerpávajú zdroje z potrebnejších súčastí rezortu obrany.

Za základný prvok moderných ozbrojených síl pokladáme kvalitný a stabilizovaný vojenský personál. Preto sa zameriame na odbúranie prekážok a nedostatkov v personálnej práci a vytvoríme vhodné podmienky pre udržateľný personálny potenciál ozbrojených síl. V súlade s tým pripravíme zmeny v sociálnom systéme pre nových príslušníkov Ozbrojených síl SR, ktorých cieľom bude zachovať dlhodobú udržateľnosť, motivačné prostredie a spravodlivosť tohto systému.

Budeme podporovať otvorený charakter bezpečnostnej a obrannej politiky.

Medzinárodná spolupráca

Podporíme rozvíjanie obrannej spolupráce s ďalšími krajinami tak v rámci medzinárodných organizácií a zoskupení, ktorých je SR členom (NATO, EÚ, OSN, V4 a pod.), ako aj na bilaterálnej úrovni. Budeme presadzovať, aby sa SR aktívnejšie zúčastňovala na diskusiách o budúcom smerovaní NATO, a podporíme ďalšie rozširovanie NATO o krajiny, ktoré splnia prístupové kritériá.