Denník SaS
Sloboda a Solidarita LIKE A DISLIKE MARTINA KLUSA Like: Like si zaslúži komisia udeľujúca Nobelovu cenu za mier. Nepodľahla totiž politickým tlakom a neznížila opätovne vážnosť tejto ceny jej udelením aktívnemu politikovi, resp. političke. Dislike: Naopak, pomyselné zahraničné dislike si v týchto dňoch určite zaslúži slovenská diplomacia, ktorá sa alibisticky postavila k iniciatíve obmedziť použitie práva veta stálych členov Bezpečnostnej rady OSN v prípadoch, keď dochádza k masovým zverstvám a genocíde. Údajným vysvetlením má byť fakt, že my presadzujeme komplexnú reformu fungovania OSN dohodnutú v dôkladnom konsenze, ktorá, povedzme si úprimne, tak skoro svetlo sveta neuzrie.
Timeline Photos
Páči sa 6 ľuďom,
komentárov: 0
Sloboda a Solidarita TO JE ROZDIEL! SaS presadzuje, aby bol štát štíhli. Asi to však budeme musieť vysvetliť lepšie, niekto z neho totiž spravil vychrtnutý.
„Máš padáka!“ Zachráni Donald Trump Ameriku pred socializmom?
Páči sa 21 ľuďom,
komentárov: 13
Billboardy (všetky)

Financovanie

SaS považuje transparentnosť za najdôležitejšiu súčasť boja proti korupcii. Preto zverejňuje zdroje financovania strany - členské poplatky a dary od jednotlivých členov strany.

Politická strana Sloboda a Solidarita si veľmi zakladá na dobrom mene a čistom financovaní. Z uvedeného dôvodu je aj sponzoring resp. finančná podpora strane limitovaná. Inými slovami, strana SaS neprijíma sponzorské príspevky od kohokoľvek, kto je stranu ochotný finančne podporiť, aby sme sa do budúcna vyhli rôznym nepríjemnostiam. Z uvedeného dôvodu je potrebné, aby boli všetky ponuky sponzoringu schválené Republikovou radou. Ak teda máte záujem strane venovať finančný dar, je potrebné poslať Republikovej rade (poštou alebo e-mailom na romanfoltin@gmail.com) stručné informácie o sebe (stručne), výške daru, účele, na aký by mali byť financie použité (ak ich chcete účelovo viazať) a Vašej motivácii podporiť takto stranu. Republiková rada na svojich zasadnutiach žiadosti posudzuje a pošle Vám vyrozumenie, či dar prijme alebo nie.

Čo sa týka finančného daru, každý finančný dar politickej strane (v akejkoľvek sume) musí byť zabezpečený notársky overenou darovacou zmluvou. Do zmluvy je potrebné doplniť dáta darcu, podpísať sa, vytlačiť dvakrát, dať overiť u notára a doručiť k nám na centrálu obidva originály. Podpis za našu stranu zabezpečíme my, nie je potrebné spraviť to v jednom termíne. Nami podpísaný originál  zašleme poštou späť darcovi. V každom prípade peniaze sa neposielajú skôr, ako bude darcovi doručený podpísaný originál zmluvy, ale až po jeho obdržaní.

2015 

 

Príjmy Dary Pôžičky k 30.09.2015.xlsx

 

2014

Príjmy Dary Pôžičky k 31.12.2014.xlsx

Vyrocna sprava_2014.pdf 

2013

Príjmy, Dary, Pôžičky k 31.12.2013.xlsx 

Vyrocna_sprava.pdf

2012

Príjmy, Dary, Pôžičky k 31.12.2012.xlsx

Vyrocna sprava SaS_2012.pdf

2011

Príjmy, Dary, Pôžičky 2011.pdf

SAS vyrocna sprava 2011.pdf

2010

Príjmy, Dary, Pôžičky 2010.pdf

SAS vyrocna sprava 2010.pdf

2009

Príjmy, dary, pôžičky 2009.xlsx 

SAS vyrocna sprava 2009.pdf