Denník SaS
Sloboda a Solidarita GRAF MESIACA Ficova vláda berie ľuďom čoraz viac z ich hrubej mzdy a necháva menej v čistom. Eugen Jurzyca si všimol, že za uplynulé volebné obdobie narástlo zdanenie práce v EÚ po krízou ťažko zasiahnutom Portugalsku najviac u nás a nakreslil takýto šikovný graf.
Timeline Photos
Páči sa 185 ľuďom,
komentárov: 48
Sloboda a Solidarita PRE TOTO HO IDEME ODVOLÁVAŤ A ešte pre kopu ďalších vecí, ktoré budeme mať možnosť vyhadzovať mačkopsovi na oči počas mimoriadnej schôdze. Vieme, že majú viac hlasov. Ale má to zmysel. Je to naša práca a na zlodejov si nikdy nezvykneme. Ani vy by ste si nemali.
Páči sa 185 ľuďom,
komentárov: 20
Billboardy (všetky)

Financovanie

SaS považuje transparentnosť za najdôležitejšiu súčasť boja proti korupcii. Preto zverejňuje zdroje financovania strany - členské poplatky a dary od jednotlivých členov strany.

Politická strana Sloboda a Solidarita si veľmi zakladá na dobrom mene a čistom financovaní. Súčasťou politických kampaní je transparentný účet, na ktorom si verejnosť môže overiť pohyb aj tých najmenších finančných čiastok. Aj sponzoring resp. finančná podpora strane je limitovaná. Inými slovami, strana SaS neprijíma sponzorské príspevky od kohokoľvek, kto je stranu ochotný finančne podporiť. Preto je potrebné, aby boli všetky ponuky sponzoringu schválené Republikovou radou.

Ak máte záujem strane venovať finančný dar, je potrebné poslať Republikovej rade (poštou alebo e-mailom na romanfoltin@gmail.com) stručné informácie o sebe, výške daru, účele, na aký by mali byť financie použité (ak ich chcete účelovo viazať) a Vašej motivácii podporiť stranu SaS. Republiková rada na svojich zasadnutiach žiadosť posúdi a pošle Vám vyrozumenie, či dar prijme alebo nie.

Každý finančný dar politickej strane (v akejkoľvek sume) musí byť zabezpečený notársky overenou darovacou zmluvou. Do zmluvy je potrebné doplniť dáta darcu, podpísať sa, vytlačiť dvakrát, dať overiť u notára a doručiť k nám na centrálu (Liberálny dom, Priemyselná 8, Bratislava) obidva originály. Podpis za našu stranu zabezpečíme my, nie je potrebné spraviť to v jednom termíne. Nami podpísaný originál zašleme poštou späť darcovi. Peniaze neposielajte skôr, ako Vám ako bude darcovi doručený podpísaný originál zmluvy, ale až po jeho obdržaní.

 

2016

Príjmy, dary, pôžičky k 31.03.2016

2015 

Príjmy, dary, pôžičky 2015

SaS vyrocna_sprava_2015 

2014

Príjmy, dary, pôžičky 2014

SaS vyrocna sprava_2014

2013

Príjmy, dary, pôžičky 2013

SaS vyrocna sprava 2013

2012

Príjmy, dary, pôžičky 2012

SaS vyrocna sprava 2012

2011

Príjmy, Dary, Pôžičky 2011

SsS vyrocna sprava 2011

2010

Príjmy, Dary, Pôžičky 2010

SsS vyrocna sprava 2010

2009

Príjmy, dary, pôžičky 2009

SaS vyrocna sprava 2009